História predpisu 105/1977 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.12.1977 - 29.09.2000