História predpisu 102/1977 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1978 - 30.04.1995