História predpisu 88/1976 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.10.1976 - 17.05.1990