História predpisu 80/1976 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.19.07.1976 - 25.01.1998