História predpisu 8/1976 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.1976 - 31.03.1983