História predpisu 76/1976 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.02.07.1976 - 30.04.2001