73/1976 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1976

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

73
USNESENÍ
Předsednictva České národní rady
ze dne 23. června 1976
o vyhlášení voleb do České národní rady a všeobecných voleb do národních výborů v České socialistické republice
Předsednictvo České národní rady
podle čl. 122 odst. 2 ústavního zákona o československé federaci a podle § 29 zákona ČNR č. 53/1971 Sb., o volbách do České národní rady, a § 30 zákona ČNR č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v České socialistické republice, vyhlašuje volby do České národní rady a všeobecné volby do národních výborů v České socialistické republice a stanoví den jejich konání na pátek dne 22. října 1976 a na sobotu dne 23. října 1976.
Předseda České národní rady:

Erban v. r.