História predpisu 71/1976 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.1976 - 31.12.1980