História predpisu 68/1976 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.24.06.1976 - 30.06.1979