História predpisu 6/1976 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.09.02.1976 - 05.07.1989