História predpisu 59/1976 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.1976 - 26.08.1991