História predpisu 58/1976 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.07.06.1976 - 31.03.1999