História predpisu 54/1976 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.06.1976 - 31.08.1994