História predpisu 53/1976 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.28.05.1976 - 31.12.1977