História predpisu 49/1976 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.03.05.1976 - 21.08.2003