História predpisu 48/1976 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.03.05.1976 - 22.08.1996