História predpisu 41/1976 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.23.04.1976 - 19.03.1989