História predpisu 4/1976 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.1976 - 31.12.2005