História predpisu 38/1976 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.23.04.1976 - 31.12.1988