História predpisu 34/1976 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.12.04.1976 - 30.06.1990