História predpisu 32/1976 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.05.1976 - 31.07.1977