História predpisu 30/1976 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.03.1976 - 30.09.1987