História predpisu 29/1976 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.03.1976 - 31.12.1984