História predpisu 18/1976 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.03.1976 - 31.08.1980