História predpisu 166/1976 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.02.1977 - 30.06.1986