História predpisu 164/1976 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.28.12.1976 - 29.09.2000