História predpisu 157/1976 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1977 - 31.03.1990