156/1976 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 20.12.1976

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

156
UZNESENIE
Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
z 15. decembra 1976
o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 106 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia vyhlasuje podľa čl. 59 ústavného zákona o československej federácii a podľa § 50 zákona č. 44/1971 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia doplňovacie voľby vo volebnom obvode č. 106 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia na sobotu 5. marca 1977.
Marko v. r.