História predpisu 144/1976 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1977 - 31.10.1982