História predpisu 142/1976 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.09.12.1976 - 30.06.1987