História predpisu 141/1976 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.1977 - 31.12.1980