História predpisu 139/1976 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1977 - 08.07.1985