História predpisu 138/1976 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1977 - 31.12.2003