História predpisu 136/1976 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.11.1976 - 17.06.2004