História predpisu 133/1976 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.18.11.1976 - 26.04.1990