História predpisu 125/1976 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.10.1976 - 29.09.2000