História predpisu 117/1976 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.10.1976 - 31.05.2002