História predpisu 11/1976 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.23.02.1976 - 31.12.2000