História predpisu 109/1976 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.22.09.1976 - 31.08.1996