História predpisu 106/1976 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.10.09.1976 - 05.04.2005