História predpisu 103/1976 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.10.1976 - 09.05.1984