1/1976 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 09.02.1976

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

1
USNESENÍ
Předsednictva České národní rady
ze dne 23. ledna 1976
o vyhlášení doplňovací volby do Jihočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 69 (Jindřichův Hradec)
Předsednictvo České národní rady
podle § 50 odst. 1 zákona ČNR č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v České socialistické republice, vyhlašuje doplňovací volbu do Jihočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 69 a stanoví den jejího konání na sobotu dne 28. února 1976.
Erban v. r.