Chronologický register predpisov ročníka 1976

Číslo predpisu Názov predpisu
50/1976 Zb. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)