História predpisu 9/1975 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.17.02.1975 - 31.12.1975