História predpisu 84/1975 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.27.08.1975 - 12.08.2004