História predpisu 77/1975 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.17.07.1975 - 24.06.1982