História predpisu 61/1975 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.23.06.1975 - 30.06.1994