História predpisu 59/1975 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.23.06.1975 - 30.09.1977