4/1975 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 31.01.1975

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

4
USNESENÍ
Předsednictva České národní rady
ze dne 16. ledna 1975
o vyhlášení doplňovací volby do Východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 88 (Turnov-město)
Předsednictvo České národní rady podle § 50 odst. 1 zákona ČNR č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v České socialistické republice, vyhlašuje doplňovací volbu do Východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 88 (Turnov-město) a stanoví den jejího konání na sobotu dne 15. března 1975.
Erban v. r.