37/1975 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 29.04.1975

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

37
UZNESENIE
Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
z 22. apríla 1975
o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 121 pre voľby do Snemovne národov a vo volebnom obvode č. 41 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia
vyhlasuje podľa čl. 59 ústavného zákona o československej federácii a podľa § 50 zákona č. 44/1971 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia doplňovacie voľby vo volebnom obvode č. 121 pre voľby do Snemovne národov a vo volebnom obvode č. 41 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia na sobotu 14. júna 1975.
Indra v. r.